Election, Vote European Union Latest Fri Nov 03 02:00:46 PDT 2017
2005-05-03 00:00:00 Afternoon 3.0 France 46.227638 2.213749
parent parent parent parent